Samlingsutställningar

På Sollentuna Ram & Papperskonservering, Sköldvägen 16 har det ställts ut i samband med akvarellkurser och andra tillfällen, förutom då man koncentrerat sig på någon speciell konstnär. Dessa övriga utställningar visas under denna rubrik.